Statistics during 2022/2023

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2015

goalkeepers

Zenith
Total
17
0
Sergey Butyrya
85
1
44
0
1
0
0
0
Bogdan Moskvichev
18
1576
18
0
1
17
0
Zenith
Total
17
0
G Games played
Min Minutes played
S11 Starting 11
SON Substitution on
SOFF Substitution off
MG Goals Conceded
CS Clean sheets
Zenith
Total
95.29
12
1
100
Sergey Butyrya
85
inf
0
0
Bogdan Moskvichev
92.71
12
1
100
Zenith
Total
95.29
12
1
100
MMG Minutes on missed goal
S Save
S90 Saves in 90 minutes
S11 Matches Played
Zenith
Total
392
0.00
0
0
Zenith
Total
392
0.00
0
0
P Passes
LBR Long balls rate
PA Passes accuracy (%)
G goals
Zenith
Total
0
6
0
0
Zenith
Total
0
6
0
0
F Fouls
FW Fouls won
YC Yellow cards
RC Red cards
Games played
19
Minutes played
Starting 11
Substitution on
Substitution off
Goals Conceded
17
Clean sheets
0
Sergey Butyrya
Sergey Butyrya 18 лет Russia
85
Games played
1
Minutes played
44
Starting 11
0
Substitution on
1
Substitution off
0
Goals Conceded
0
Clean sheets
0
Bogdan Moskvichev
Bogdan Moskvichev 18 лет Russia
Games played
18
Minutes played
1576
Starting 11
18
Substitution on
0
Substitution off
1
Goals Conceded
17
Clean sheets
0
Games played
19
Minutes played
Starting 11
Substitution on
Substitution off
Goals Conceded
17
Clean sheets
0
Minutes on missed goal
95.29
Save
12
Saves in 90 minutes
1
Matches Played
100
Sergey Butyrya
Sergey Butyrya 18 лет Russia
85
Minutes on missed goal
inf
Save
0
Saves in 90 minutes
Matches Played
0
Bogdan Moskvichev
Bogdan Moskvichev 18 лет Russia
Minutes on missed goal
92.71
Save
12
Saves in 90 minutes
1
Matches Played
100
Minutes on missed goal
95.29
Save
12
Saves in 90 minutes
1
Matches Played
100
Passes
392
Long balls rate
0.00
Passes accuracy (%)
0
goals
0
Sergey Butyrya
Sergey Butyrya 18 лет Russia
85
Passes
0
Long balls rate
Passes accuracy (%)
0
goals
0
Bogdan Moskvichev
Bogdan Moskvichev 18 лет Russia
Passes
392
Long balls rate
0.00
Passes accuracy (%)
0
goals
0
Passes
392
Long balls rate
0.00
Passes accuracy (%)
0
goals
0
Fouls
0
Fouls won
6
Yellow cards
0
Red cards
0
Sergey Butyrya
Sergey Butyrya 18 лет Russia
85
Fouls
0
Fouls won
0
Yellow cards
0
Red cards
0
Bogdan Moskvichev
Bogdan Moskvichev 18 лет Russia
Fouls
0
Fouls won
6
Yellow cards
0
Red cards
0
Fouls
0
Fouls won
6
Yellow cards
0
Red cards
0

outfield players

Zenith
Total
Serafim Abzalilov
17
1501
17
0
3
67
48.6
74.9
Dmitriy Bykov
36
12
327
1
11
1
25
55.1
64.3
Yuriy Koledin
17
1415
17
0
4
89
52.8
44.6
Sergey Muradyan
4
314
3
1
0
18
57.5
41.5
Valeri Murzakov
62
15
1293
15
0
2
58
67.6
67.4
Evgeniy Panteleichyuk
65
5
227
2
3
1
9
63
68.8
Maksim Sharov
6
153
1
5
0
0
0
0
Evgeniy Tonevitskiy
12
1014
11
1
1
0
0
0
Danila Kozlov
18
1573
18
0
4
0
0
0
Saveliy Nikiforov
4
202
2
2
1
6
41.7
33
Kirill Stolbov
8
552
7
1
5
17
45.8
54.6
Daniil Stolyarov
63
17
854
7
10
2
34
60.2
56.6
Nikita Vershinin
16
1158
13
3
6
87
51.4
59
Aleksey Baranovskiy
11
831
10
1
5
0
0
0
Aleksandr Emelyanov
50
11
481
7
4
5
2
34.9
36.3
Igor Kozlov
15
1007
11
4
6
36
49.5
42.4
Nikita Luzan
12
553
6
6
5
20
44.9
70
Roni Mikhailovskiy
76
13
419
5
8
5
10
45
75
Denis Orlov
4
79
0
4
1
0
16.7
50
Evgeniy Pshennikov
17
1021
15
2
13
20
40.4
55.5
Dmitriy Samartsev
10
390
3
7
3
3
28.3
22.3
Nikolai Solovyov
2
59
1
1
1
0
18.3
0
Zenith
Total
G Games played
Min Minutes played
S11 Starting 11
SON Substitution on
SOFF Substitution off
In Interceptions
DW(%) Duels won (%)
DWA Duels won in the air
Zenith
Total
43
2
1
219
82
137
55.6
0
24
Serafim Abzalilov
2
0
0
751
16
5
11
74.8
0
0
Dmitriy Bykov
36
0
0
0
327
3
0
3
0
0
0
Yuriy Koledin
2
0
0
708
28
12
16
68.2
0
2
Sergey Muradyan
0
0
0
314
0
0
0
0
0
0
Valeri Murzakov
62
0
0
0
1293
8
1
7
50
0
0
Evgeniy Panteleichyuk
65
1
0
0
227
1
1
0
50
0
0
Maksim Sharov
0
0
0
153
0
0
0
0
0
0
Evgeniy Tonevitskiy
1
0
0
1014
0
0
0
0
0
0
Danila Kozlov
5
0
0
315
0
0
0
0
0
0
Saveliy Nikiforov
0
0
0
202
2
1
1
25
0
0
Kirill Stolbov
5
1
1
110
11
7
4
81.6
0
0
Daniil Stolyarov
63
1
0
0
854
14
2
12
27.7
0
0
Nikita Vershinin
1
0
0
1158
21
3
18
43.8
0
0
Aleksey Baranovskiy
7
0
0
119
0
0
0
0
0
0
Aleksandr Emelyanov
50
1
0
0
481
5
2
3
50
0
2
Igor Kozlov
7
1
0
144
52
21
31
48.5
0
8
Nikita Luzan
2
0
0
277
9
5
4
87.5
0
2
Roni Mikhailovskiy
76
2
0
0
210
11
6
5
54
0
0
Denis Orlov
1
0
0
79
4
2
2
50
0
1
Evgeniy Pshennikov
4
0
0
255
22
9
13
70
0
4
Dmitriy Samartsev
1
0
0
390
9
4
5
83.3
0
4
Nikolai Solovyov
0
0
0
59
3
1
2
25
0
1
Zenith
Total
43
2
1
219
82
137
55.6
0
24
G goals
GP Goals from the penalty
GIB goals from inside the box
GOB goals from outside the box
Min Minutes for goal
TS Total shots
SonT Shots on goal
SA Shots accuracy
PW Penalties won
Off Offsides
Zenith
Total
450
295
0
46
Zenith
Total
450
295
0
46
T Tackles
WT Won tackles
Cl Clearances
BA Blocked attempts
Zenith
Total
5626
0.00
325
0
0
0
0
24
Serafim Abzalilov
784
0.00
0
nan
45.2
0
0
0
0
2
Dmitriy Bykov
36
185
0.00
0
nan
4.7
0
0
0
0
0
Yuriy Koledin
836
0.00
0
nan
45.5
0
0
0
0
2
Sergey Muradyan
157
0.00
0
nan
34.2
0
0
0
0
1
Valeri Murzakov
62
632
0.00
0
nan
40.4
0
0
0
0
1
Evgeniy Panteleichyuk
65
112
0.00
0
nan
11.3
0
0
0
0
0
Maksim Sharov
0
0
nan
0
0
0
0
0
Evgeniy Tonevitskiy
0
0
nan
0
0
0
0
0
Danila Kozlov
0
0
nan
0
0
0
0
0
Saveliy Nikiforov
99
0.00
0
nan
13.9
0
0
0
0
0
Kirill Stolbov
176
0.00
0
nan
16.9
0
0
0
0
2
Daniil Stolyarov
63
461
0.00
0
nan
15.1
0
0
0
0
0
Nikita Vershinin
684
0.00
0
nan
34.4
0
0
0
0
4
Aleksey Baranovskiy
0
0
nan
0
0
0
0
0
Aleksandr Emelyanov
50
113
0.00
0
nan
5
0
0
0
0
2
Igor Kozlov
402
0.00
0
nan
20
0
0
0
0
0
Nikita Luzan
262
0.00
0
nan
11.2
0
0
0
0
2
Roni Mikhailovskiy
76
182
0.00
0
nan
5
0
0
0
0
2
Denis Orlov
8
0.00
0
nan
0.4
0
0
0
0
0
Evgeniy Pshennikov
461
0.00
0
nan
18.1
0
0
0
0
6
Dmitriy Samartsev
67
0.00
0
nan
2.9
0
0
0
0
0
Nikolai Solovyov
5
0.00
0
nan
0.8
0
0
0
0
0
Zenith
Total
5626
0.00
325
0
0
0
0
24
P Passes
LBR Long balls rate
AP% Accurate passes (%)
CA (%) Crosses accuracy
P90 Passes in 90 minutes
Cr Crosses
AC Accurate crosses
IC Inaccurate crosses
CM Created moments
A Assists
Zenith
Total
141
100
33
4
Zenith
Total
141
100
33
4
F Fouls
FW Fouls won
YC Yellow cards
RC Red cards
Games played
246
Minutes played
Starting 11
Substitution on
Substitution off
Interceptions
Duels won (%)
Duels won in the air
Games played
17
Minutes played
1501
Starting 11
17
Substitution on
0
Substitution off
3
Interceptions
67
Duels won (%)
48.6
Duels won in the air
74.9
Dmitriy Bykov
Dmitriy Bykov 18 лет Russia
36
Games played
12
Minutes played
327
Starting 11
1
Substitution on
11
Substitution off
1
Interceptions
25
Duels won (%)
55.1
Duels won in the air
64.3
Yuriy Koledin
Yuriy Koledin 18 лет Russia
Games played
17
Minutes played
1415
Starting 11
17
Substitution on
0
Substitution off
4
Interceptions
89
Duels won (%)
52.8
Duels won in the air
44.6
Sergey Muradyan
Sergey Muradyan 18 лет Russia
Games played
4
Minutes played
314
Starting 11
3
Substitution on
1
Substitution off
0
Interceptions
18
Duels won (%)
57.5
Duels won in the air
41.5
Valeri Murzakov
Valeri Murzakov 19 лет Russia
62
Games played
15
Minutes played
1293
Starting 11
15
Substitution on
0
Substitution off
2
Interceptions
58
Duels won (%)
67.6
Duels won in the air
67.4
Evgeniy Panteleichyuk
Evgeniy Panteleichyuk 20 лет Russia
65
Games played
5
Minutes played
227
Starting 11
2
Substitution on
3
Substitution off
1
Interceptions
9
Duels won (%)
63
Duels won in the air
68.8
Maksim Sharov
Maksim Sharov 19 лет
Games played
6
Minutes played
153
Starting 11
1
Substitution on
5
Substitution off
0
Interceptions
0
Duels won (%)
0
Duels won in the air
0
Evgeniy Tonevitskiy
Evgeniy Tonevitskiy 19 лет Russia
Games played
12
Minutes played
1014
Starting 11
11
Substitution on
1
Substitution off
1
Interceptions
0
Duels won (%)
0
Duels won in the air
0
Danila Kozlov
Danila Kozlov 18 лет Russia
Games played
18
Minutes played
1573
Starting 11
18
Substitution on
0
Substitution off
4
Interceptions
0
Duels won (%)
0
Duels won in the air
0
Saveliy Nikiforov
Saveliy Nikiforov 17 лет Russia
Games played
4
Minutes played
202
Starting 11
2
Substitution on
2
Substitution off
1
Interceptions
6
Duels won (%)
41.7
Duels won in the air
33
Kirill Stolbov
Kirill Stolbov 18 лет Russia
Games played
8
Minutes played
552
Starting 11
7
Substitution on
1
Substitution off
5
Interceptions
17
Duels won (%)
45.8
Duels won in the air
54.6
Daniil Stolyarov
Daniil Stolyarov 19 лет Russia
63
Games played
17
Minutes played
854
Starting 11
7
Substitution on
10
Substitution off
2
Interceptions
34
Duels won (%)
60.2
Duels won in the air
56.6
Nikita Vershinin
Nikita Vershinin 18 лет Russia
Games played
16
Minutes played
1158
Starting 11
13
Substitution on
3
Substitution off
6
Interceptions
87
Duels won (%)
51.4
Duels won in the air
59
Aleksey Baranovskiy
Aleksey Baranovskiy 18 лет Russia
Games played
11
Minutes played
831
Starting 11
10
Substitution on
1
Substitution off
5
Interceptions
0
Duels won (%)
0
Duels won in the air
0
Aleksandr Emelyanov
Aleksandr Emelyanov 19 лет Russia
50
Games played
11
Minutes played
481
Starting 11
7
Substitution on
4
Substitution off
5
Interceptions
2
Duels won (%)
34.9
Duels won in the air
36.3
Igor Kozlov
Igor Kozlov 18 лет Russia
Games played
15
Minutes played
1007
Starting 11
11
Substitution on
4
Substitution off
6
Interceptions
36
Duels won (%)
49.5
Duels won in the air
42.4
Nikita Luzan
Nikita Luzan 18 лет Russia
Games played
12
Minutes played
553
Starting 11
6
Substitution on
6
Substitution off
5
Interceptions
20
Duels won (%)
44.9
Duels won in the air
70
Roni Mikhailovskiy
Roni Mikhailovskiy 19 лет Israeli
76
Games played
13
Minutes played
419
Starting 11
5
Substitution on
8
Substitution off
5
Interceptions
10
Duels won (%)
45
Duels won in the air
75
Denis Orlov
Denis Orlov 18 лет
Games played
4
Minutes played
79
Starting 11
0
Substitution on
4
Substitution off
1
Interceptions
0
Duels won (%)
16.7
Duels won in the air
50
Evgeniy Pshennikov
Evgeniy Pshennikov 18 лет Russia
Games played
17
Minutes played
1021
Starting 11
15
Substitution on
2
Substitution off
13
Interceptions
20
Duels won (%)
40.4
Duels won in the air
55.5
Games played
10
Minutes played
390
Starting 11
3
Substitution on
7
Substitution off
3
Interceptions
3
Duels won (%)
28.3
Duels won in the air
22.3
Games played
2
Minutes played
59
Starting 11
1
Substitution on
1
Substitution off
1
Interceptions
0
Duels won (%)
18.3
Duels won in the air
0
Games played
246
Minutes played
Starting 11
Substitution on
Substitution off
Interceptions
Duels won (%)
Duels won in the air
goals
43
Goals from the penalty
2
goals from inside the box
1
Minutes for goal
Total shots
219
Shots on goal
82
Shots off the target
137
Shots accuracy
55.6
Penalties won
0
Offsides
24
goals
2
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
751
Total shots
16
Shots on goal
5
Shots off the target
11
Shots accuracy
74.8
Penalties won
0
Offsides
0
Dmitriy Bykov
Dmitriy Bykov 18 лет Russia
36
goals
0
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
327
Total shots
3
Shots on goal
0
Shots off the target
3
Shots accuracy
0
Penalties won
0
Offsides
0
Yuriy Koledin
Yuriy Koledin 18 лет Russia
goals
2
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
708
Total shots
28
Shots on goal
12
Shots off the target
16
Shots accuracy
68.2
Penalties won
0
Offsides
2
Sergey Muradyan
Sergey Muradyan 18 лет Russia
goals
0
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
314
Total shots
0
Shots on goal
0
Shots off the target
0
Shots accuracy
0
Penalties won
0
Offsides
0
Valeri Murzakov
Valeri Murzakov 19 лет Russia
62
goals
0
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
1293
Total shots
8
Shots on goal
1
Shots off the target
7
Shots accuracy
50
Penalties won
0
Offsides
0
Evgeniy Panteleichyuk
Evgeniy Panteleichyuk 20 лет Russia
65
goals
1
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
227
Total shots
1
Shots on goal
1
Shots off the target
0
Shots accuracy
50
Penalties won
0
Offsides
0
Maksim Sharov
Maksim Sharov 19 лет
goals
0
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
153
Total shots
0
Shots on goal
0
Shots off the target
0
Shots accuracy
0
Penalties won
0
Offsides
0
Evgeniy Tonevitskiy
Evgeniy Tonevitskiy 19 лет Russia
goals
1
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
1014
Total shots
0
Shots on goal
0
Shots off the target
0
Shots accuracy
0
Penalties won
0
Offsides
0
Danila Kozlov
Danila Kozlov 18 лет Russia
goals
5
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
315
Total shots
0
Shots on goal
0
Shots off the target
0
Shots accuracy
0
Penalties won
0
Offsides
0
Saveliy Nikiforov
Saveliy Nikiforov 17 лет Russia
goals
0
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
202
Total shots
2
Shots on goal
1
Shots off the target
1
Shots accuracy
25
Penalties won
0
Offsides
0
Kirill Stolbov
Kirill Stolbov 18 лет Russia
goals
5
Goals from the penalty
1
goals from inside the box
1
Minutes for goal
110
Total shots
11
Shots on goal
7
Shots off the target
4
Shots accuracy
81.6
Penalties won
0
Offsides
0
Daniil Stolyarov
Daniil Stolyarov 19 лет Russia
63
goals
1
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
854
Total shots
14
Shots on goal
2
Shots off the target
12
Shots accuracy
27.7
Penalties won
0
Offsides
0
Nikita Vershinin
Nikita Vershinin 18 лет Russia
goals
1
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
1158
Total shots
21
Shots on goal
3
Shots off the target
18
Shots accuracy
43.8
Penalties won
0
Offsides
0
Aleksey Baranovskiy
Aleksey Baranovskiy 18 лет Russia
goals
7
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
119
Total shots
0
Shots on goal
0
Shots off the target
0
Shots accuracy
0
Penalties won
0
Offsides
0
Aleksandr Emelyanov
Aleksandr Emelyanov 19 лет Russia
50
goals
1
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
481
Total shots
5
Shots on goal
2
Shots off the target
3
Shots accuracy
50
Penalties won
0
Offsides
2
Igor Kozlov
Igor Kozlov 18 лет Russia
goals
7
Goals from the penalty
1
goals from inside the box
0
Minutes for goal
144
Total shots
52
Shots on goal
21
Shots off the target
31
Shots accuracy
48.5
Penalties won
0
Offsides
8
Nikita Luzan
Nikita Luzan 18 лет Russia
goals
2
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
277
Total shots
9
Shots on goal
5
Shots off the target
4
Shots accuracy
87.5
Penalties won
0
Offsides
2
Roni Mikhailovskiy
Roni Mikhailovskiy 19 лет Israeli
76
goals
2
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
210
Total shots
11
Shots on goal
6
Shots off the target
5
Shots accuracy
54
Penalties won
0
Offsides
0
Denis Orlov
Denis Orlov 18 лет
goals
1
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
79
Total shots
4
Shots on goal
2
Shots off the target
2
Shots accuracy
50
Penalties won
0
Offsides
1
Evgeniy Pshennikov
Evgeniy Pshennikov 18 лет Russia
goals
4
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
255
Total shots
22
Shots on goal
9
Shots off the target
13
Shots accuracy
70
Penalties won
0
Offsides
4
goals
1
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
390
Total shots
9
Shots on goal
4
Shots off the target
5
Shots accuracy
83.3
Penalties won
0
Offsides
4
goals
0
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
59
Total shots
3
Shots on goal
1
Shots off the target
2
Shots accuracy
25
Penalties won
0
Offsides
1
goals
43
Goals from the penalty
2
goals from inside the box
1
Minutes for goal
Total shots
219
Shots on goal
82
Shots off the target
137
Shots accuracy
55.6
Penalties won
0
Offsides
24
Tackles
450
Won tackles
295
Clearances
0
Blocked attempts
46
Tackles
62
Won tackles
35
Clearances
0
Blocked attempts
4