Statistics during 2022/2023

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2015

goalkeepers

Zenith
Total
17
0
Sergey Butyrya
85
1
44
0
1
0
0
0
Bogdan Moskvichev
27
2386
27
0
1
17
0
Zenith
Total
17
0
G Games played
Min Minutes played
S11 Starting 11
SON Substitution on
SOFF Substitution off
MG Goals Conceded
CS Clean sheets
Zenith
Total
142.94
12
0
100
Sergey Butyrya
85
inf
0
0
Bogdan Moskvichev
140.35
12
0
100
Zenith
Total
142.94
12
0
100
MMG Minutes on missed goal
S Save
S90 Saves in 90 minutes
S11 Matches Played
Zenith
Total
392
0.00
0
0
Zenith
Total
392
0.00
0
0
P Passes
LBR Long balls rate
PA Passes accuracy (%)
G goals
Zenith
Total
0
6
2
0
Zenith
Total
0
6
2
0
F Fouls
FW Fouls won
YC Yellow cards
RC Red cards
Games played
28
Minutes played
Starting 11
Substitution on
Substitution off
Goals Conceded
17
Clean sheets
0
Sergey Butyrya
Sergey Butyrya 19 лет Russia
85
Games played
1
Minutes played
44
Starting 11
0
Substitution on
1
Substitution off
0
Goals Conceded
0
Clean sheets
0
Bogdan Moskvichev
Bogdan Moskvichev 19 лет Russia
Games played
27
Minutes played
2386
Starting 11
27
Substitution on
0
Substitution off
1
Goals Conceded
17
Clean sheets
0
Games played
28
Minutes played
Starting 11
Substitution on
Substitution off
Goals Conceded
17
Clean sheets
0
Minutes on missed goal
142.94
Save
12
Saves in 90 minutes
0
Matches Played
100
Sergey Butyrya
Sergey Butyrya 19 лет Russia
85
Minutes on missed goal
inf
Save
0
Saves in 90 minutes
Matches Played
0
Bogdan Moskvichev
Bogdan Moskvichev 19 лет Russia
Minutes on missed goal
140.35
Save
12
Saves in 90 minutes
0
Matches Played
100
Minutes on missed goal
142.94
Save
12
Saves in 90 minutes
0
Matches Played
100
Passes
392
Long balls rate
0.00
Passes accuracy (%)
0
goals
0
Sergey Butyrya
Sergey Butyrya 19 лет Russia
85
Passes
0
Long balls rate
Passes accuracy (%)
0
goals
0
Bogdan Moskvichev
Bogdan Moskvichev 19 лет Russia
Passes
392
Long balls rate
0.00
Passes accuracy (%)
0
goals
0
Passes
392
Long balls rate
0.00
Passes accuracy (%)
0
goals
0
Fouls
0
Fouls won
6
Yellow cards
2
Red cards
0
Sergey Butyrya
Sergey Butyrya 19 лет Russia
85
Fouls
0
Fouls won
0
Yellow cards
0
Red cards
0
Bogdan Moskvichev
Bogdan Moskvichev 19 лет Russia
Fouls
0
Fouls won
6
Yellow cards
2
Red cards
0
Fouls
0
Fouls won
6
Yellow cards
2
Red cards
0

outfield players

Zenith
Total
Serafim Abzalilov
25
2146
24
1
3
67
48.6
74.9
Dmitriy Bykov
36
12
327
1
11
1
25
55.1
64.3
Yuriy Koledin
17
1415
17
0
4
89
52.8
44.6
Sergey Muradyan
4
314
3
1
0
18
57.5
41.5
Valeri Murzakov
62
16
1308
16
0
3
58
67.6
67.4
Evgeniy Panteleichyuk
65
5
227
2
3
1
9
63
68.8
Maksim Sharov
8
333
3
5
0
0
0
0
Evgeniy Tonevitskiy
17
1449
15
2
1
0
0
0
Saveliy Nikiforov
4
202
2
2
1
6
41.7
33
Kirill Stolbov
8
552
7
1
5
17
45.8
54.6
Daniil Stolyarov
63
23
1339
12
11
3
34
60.2
56.6
Nikita Vershinin
25
1753
20
5
8
87
51.4
59
Aleksey Baranovskiy
18
1450
17
1
7
0
0
0
Aleksandr Emelyanov
50
12
525
7
5
5
2
34.9
36.3
Igor Kozlov
22
1410
16
6
10
36
46
44.8
Nikita Luzan
17
606
6
11
5
20
44.9
70
Roni Mikhailovskiy
76
19
712
8
11
7
10
45
75
Denis Orlov
4
79
0
4
1
0
16.7
50
Evgeniy Pshennikov
26
1445
20
6
18
20
40.4
55.5
Dmitriy Samartsev
15
482
3
12
3
3
28.3
22.3
Nikolai Solovyov
2
59
1
1
1
0
18.3
0
Zenith
Total
G Games played
Min Minutes played
S11 Starting 11
SON Substitution on
SOFF Substitution off
In Interceptions
DW(%) Duels won (%)
DWA Duels won in the air
Zenith
Total
45
2
1
219
82
137
52
0
24
Serafim Abzalilov
2
0
0
1073
16
5
11
59.8
0
0
Dmitriy Bykov
36
0
0
0
327
3
0
3
0
0
0
Yuriy Koledin
2
0
0
708
28
12
16
68.2
0
2
Sergey Muradyan
0
0
0
314
0
0
0
0
0
0
Valeri Murzakov
62
0
0
0
1308
8
1
7
50
0
0
Evgeniy Panteleichyuk
65
1
0
0
227
1
1
0
50
0
0
Maksim Sharov
0
0
0
333
0
0
0
0
0
0
Evgeniy Tonevitskiy
1
0
0
1449
0
0
0
0
0
0
Saveliy Nikiforov
0
0
0
202
2
1
1
25
0
0
Kirill Stolbov
5
1
1
110
11
7
4
81.6
0
0
Daniil Stolyarov
63
2
0
0
670
14
2
12
27.7
0
0
Nikita Vershinin
2
0
0
877
21
3
18
43.8
0
0
Aleksey Baranovskiy
11
0
0
132
0
0
0
0
0
0
Aleksandr Emelyanov
50
1
0
0
525
5
2
3
50
0
2
Igor Kozlov
7
1
0
201
52
21
31
44.5
0
8
Nikita Luzan
2
0
0
303
9
5
4
70
0
2
Roni Mikhailovskiy
76
2
0
0
356
11
6
5
54
0
0
Denis Orlov
1
0
0
79
4
2
2
50
0
1
Evgeniy Pshennikov
5
0
0
289
22
9
13
70
0
4
Dmitriy Samartsev
1
0
0
482
9
4
5
62.5
0
4
Nikolai Solovyov
0
0
0
59
3
1
2
25
0
1
Zenith
Total
45
2
1
219
82
137
52
0
24
G goals
GP Goals from the penalty
GIB goals from inside the box
GOB goals from outside the box
Min Minutes for goal
TS Total shots
SonT Shots on goal
SA Shots accuracy
PW Penalties won
Off Offsides
Zenith
Total
450
295
0
46
Zenith
Total
450
295
0
46
T Tackles
WT Won tackles
Cl Clearances
BA Blocked attempts
Zenith
Total
5626
0.00
268
0
0
0
0
26
Serafim Abzalilov
784
0.00
0
nan
29.9
0
0
0
0
2
Dmitriy Bykov
36
185
0.00
0
nan
4.7
0
0
0
0
0
Yuriy Koledin
836
0.00
0
nan
45.5
0
0
0
0
2
Sergey Muradyan
157
0.00
0
nan
34.2
0
0
0
0
1
Valeri Murzakov
62
632
0.00
0
nan
35.9
0
0
0
0
1
Evgeniy Panteleichyuk
65
112
0.00
0
nan
11.3
0
0
0
0
0
Maksim Sharov
0
0
nan
0
0
0
0
0
Evgeniy Tonevitskiy
0
0
nan
0
0
0
0
0
Saveliy Nikiforov
99
0.00
0
nan
13.9
0
0
0
0
0
Kirill Stolbov
176
0.00
0
nan
16.9
0
0
0
0
2
Daniil Stolyarov
63
461
0.00
0
nan
13
0
0
0
0
0
Nikita Vershinin
684
0.00
0
nan
21.3
0
0
0
0
4
Aleksey Baranovskiy
0
0
nan
0
0
0
0
0
Aleksandr Emelyanov
50
113
0.00
0
nan
4.6
0
0
0
0
2
Igor Kozlov
402
0.00
0
nan
13
0
0
0
0
1
Nikita Luzan
262
0.00
0
nan
6.1
0
0
0
0
2
Roni Mikhailovskiy
76
182
0.00
0
nan
4
0
0
0
0
2
Denis Orlov
8
0.00
0
nan
0.4
0
0
0
0
0
Evgeniy Pshennikov
461
0.00
0
nan
10.9
0
0
0
0
7
Dmitriy Samartsev
67
0.00
0
nan
1.6
0
0
0
0
0
Nikolai Solovyov
5
0.00
0
nan
0.8
0
0
0
0
0
Zenith
Total
5626
0.00
268
0
0
0
0
26
P Passes
LBR Long balls rate
AP% Accurate passes (%)
CA (%) Crosses accuracy
P90 Passes in 90 minutes
Cr Crosses
AC Accurate crosses
IC Inaccurate crosses
CM Created moments
A Assists
Zenith
Total
141
100
37
5
Zenith
Total
141
100
37
5
F Fouls
FW Fouls won
YC Yellow cards
RC Red cards
Games played
299
Minutes played
Starting 11
Substitution on
Substitution off
Interceptions
Duels won (%)
Duels won in the air
Games played
25
Minutes played
2146
Starting 11
24
Substitution on
1
Substitution off
3
Interceptions
67
Duels won (%)
48.6
Duels won in the air
74.9
Dmitriy Bykov
Dmitriy Bykov 18 лет Russia
36
Games played
12
Minutes played
327
Starting 11
1
Substitution on
11
Substitution off
1
Interceptions
25
Duels won (%)
55.1
Duels won in the air
64.3
Yuriy Koledin
Yuriy Koledin 18 лет Russia
Games played
17
Minutes played
1415
Starting 11
17
Substitution on
0
Substitution off
4
Interceptions
89
Duels won (%)
52.8
Duels won in the air
44.6
Sergey Muradyan
Sergey Muradyan 18 лет Russia
Games played
4
Minutes played
314
Starting 11
3
Substitution on
1
Substitution off
0
Interceptions
18
Duels won (%)
57.5
Duels won in the air
41.5
Valeri Murzakov
Valeri Murzakov 19 лет Russia
62
Games played
16
Minutes played
1308
Starting 11
16
Substitution on
0
Substitution off
3
Interceptions
58
Duels won (%)
67.6
Duels won in the air
67.4
Evgeniy Panteleichyuk
Evgeniy Panteleichyuk 20 лет Russia
65
Games played
5
Minutes played
227
Starting 11
2
Substitution on
3
Substitution off
1
Interceptions
9
Duels won (%)
63
Duels won in the air
68.8
Maksim Sharov
Maksim Sharov 19 лет
Games played
8
Minutes played
333
Starting 11
3
Substitution on
5
Substitution off
0
Interceptions
0
Duels won (%)
0
Duels won in the air
0
Evgeniy Tonevitskiy
Evgeniy Tonevitskiy 19 лет Russia
Games played
17
Minutes played
1449
Starting 11
15
Substitution on
2
Substitution off
1
Interceptions
0
Duels won (%)
0
Duels won in the air
0
Dmitriy Vasiliev
Dmitriy Vasiliev 18 лет Russia
Games played
Minutes played
Starting 11
Substitution on
Substitution off
Interceptions
Duels won (%)
Duels won in the air
Saveliy Nikiforov
Saveliy Nikiforov 18 лет Russia
Games played
4
Minutes played
202
Starting 11
2
Substitution on
2
Substitution off
1
Interceptions
6
Duels won (%)
41.7
Duels won in the air
33
Kirill Stolbov
Kirill Stolbov 19 лет Russia
Games played
8
Minutes played
552
Starting 11
7
Substitution on
1
Substitution off
5
Interceptions
17
Duels won (%)
45.8
Duels won in the air
54.6
Daniil Stolyarov
Daniil Stolyarov 19 лет Russia
63
Games played
23
Minutes played
1339
Starting 11
12
Substitution on
11
Substitution off
3
Interceptions
34
Duels won (%)
60.2
Duels won in the air
56.6
Nikita Vershinin
Nikita Vershinin 18 лет Russia
Games played
25
Minutes played
1753
Starting 11
20
Substitution on
5
Substitution off
8
Interceptions
87
Duels won (%)
51.4
Duels won in the air
59
Aleksey Baranovskiy
Aleksey Baranovskiy 18 лет Russia
Games played
18
Minutes played
1450
Starting 11
17
Substitution on
1
Substitution off
7
Interceptions
0
Duels won (%)
0
Duels won in the air
0
Aleksandr Emelyanov
Aleksandr Emelyanov 20 лет Russia
50
Games played
12
Minutes played
525
Starting 11
7
Substitution on
5
Substitution off
5
Interceptions
2
Duels won (%)
34.9
Duels won in the air
36.3
Igor Kozlov
Igor Kozlov 18 лет Russia
Games played
22
Minutes played
1410
Starting 11
16
Substitution on
6
Substitution off
10
Interceptions
36
Duels won (%)
46
Duels won in the air
44.8
Nikita Luzan
Nikita Luzan 19 лет Russia
Games played
17
Minutes played
606
Starting 11
6
Substitution on
11
Substitution off
5
Interceptions
20
Duels won (%)
44.9
Duels won in the air
70
Roni Mikhailovskiy
Roni Mikhailovskiy 20 лет Israeli
76
Games played
19
Minutes played
712
Starting 11
8
Substitution on
11
Substitution off
7
Interceptions
10
Duels won (%)
45
Duels won in the air
75
Denis Orlov
Denis Orlov 19 лет
Games played
4
Minutes played
79
Starting 11
0
Substitution on
4
Substitution off
1
Interceptions
0
Duels won (%)
16.7
Duels won in the air
50
Evgeniy Pshennikov
Evgeniy Pshennikov 19 лет Russia
Games played
26
Minutes played
1445
Starting 11
20
Substitution on
6
Substitution off
18
Interceptions
20
Duels won (%)
40.4
Duels won in the air
55.5
Games played
15
Minutes played
482
Starting 11
3
Substitution on
12
Substitution off
3
Interceptions
3
Duels won (%)
28.3
Duels won in the air
22.3
Games played
2
Minutes played
59
Starting 11
1
Substitution on
1
Substitution off
1
Interceptions
0
Duels won (%)
18.3
Duels won in the air
0
Games played
299
Minutes played
Starting 11
Substitution on
Substitution off
Interceptions
Duels won (%)
Duels won in the air
goals
45
Goals from the penalty
2
goals from inside the box
1
Minutes for goal
Total shots
219
Shots on goal
82
Shots off the target
137
Shots accuracy
52
Penalties won
0
Offsides
24
goals
2
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
1073
Total shots
16
Shots on goal
5
Shots off the target
11
Shots accuracy
59.8
Penalties won
0
Offsides
0
Dmitriy Bykov
Dmitriy Bykov 18 лет Russia
36
goals
0
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
327
Total shots
3
Shots on goal
0
Shots off the target
3
Shots accuracy
0
Penalties won
0
Offsides
0
Yuriy Koledin
Yuriy Koledin 18 лет Russia
goals
2
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
708
Total shots
28
Shots on goal
12
Shots off the target
16
Shots accuracy
68.2
Penalties won
0
Offsides
2
Sergey Muradyan
Sergey Muradyan 18 лет Russia
goals
0
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
314
Total shots
0
Shots on goal
0
Shots off the target
0
Shots accuracy
0
Penalties won
0
Offsides
0
Valeri Murzakov
Valeri Murzakov 19 лет Russia
62
goals
0
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
1308
Total shots
8
Shots on goal
1
Shots off the target
7
Shots accuracy
50
Penalties won
0
Offsides
0
Evgeniy Panteleichyuk
Evgeniy Panteleichyuk 20 лет Russia
65
goals
1
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
227
Total shots
1
Shots on goal
1
Shots off the target
0
Shots accuracy
50
Penalties won
0
Offsides
0
Maksim Sharov
Maksim Sharov 19 лет
goals
0
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
333
Total shots
0
Shots on goal
0
Shots off the target
0
Shots accuracy
0
Penalties won
0
Offsides
0
Evgeniy Tonevitskiy
Evgeniy Tonevitskiy 19 лет Russia
goals
1
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
1449
Total shots
0
Shots on goal
0
Shots off the target
0
Shots accuracy
0
Penalties won
0
Offsides
0
Dmitriy Vasiliev
Dmitriy Vasiliev 18 лет Russia
goals
Goals from the penalty
goals from inside the box
Minutes for goal
0
Total shots
Shots on goal
Shots off the target
Shots accuracy
Penalties won
Offsides
Saveliy Nikiforov
Saveliy Nikiforov 18 лет Russia
goals
0
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
202
Total shots
2
Shots on goal
1
Shots off the target
1
Shots accuracy
25
Penalties won
0
Offsides
0
Kirill Stolbov
Kirill Stolbov 19 лет Russia
goals
5
Goals from the penalty
1
goals from inside the box
1
Minutes for goal
110
Total shots
11
Shots on goal
7
Shots off the target
4
Shots accuracy
81.6
Penalties won
0
Offsides
0
Daniil Stolyarov
Daniil Stolyarov 19 лет Russia
63
goals
2
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
670
Total shots
14
Shots on goal
2
Shots off the target
12
Shots accuracy
27.7
Penalties won
0
Offsides
0
Nikita Vershinin
Nikita Vershinin 18 лет Russia
goals
2
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
877
Total shots
21
Shots on goal
3
Shots off the target
18
Shots accuracy
43.8
Penalties won
0
Offsides
0
Aleksey Baranovskiy
Aleksey Baranovskiy 18 лет Russia
goals
11
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
132
Total shots
0
Shots on goal
0
Shots off the target
0
Shots accuracy
0
Penalties won
0
Offsides
0
Aleksandr Emelyanov
Aleksandr Emelyanov 20 лет Russia
50
goals
1
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
525
Total shots
5
Shots on goal
2
Shots off the target
3
Shots accuracy
50
Penalties won
0
Offsides
2
Igor Kozlov
Igor Kozlov 18 лет Russia
goals
7
Goals from the penalty
1
goals from inside the box
0
Minutes for goal
201
Total shots
52
Shots on goal
21
Shots off the target
31
Shots accuracy
44.5
Penalties won
0
Offsides
8
Nikita Luzan
Nikita Luzan 19 лет Russia
goals
2
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
303
Total shots
9
Shots on goal
5
Shots off the target
4
Shots accuracy
70
Penalties won
0
Offsides
2
Roni Mikhailovskiy
Roni Mikhailovskiy 20 лет Israeli
76
goals
2
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
356
Total shots
11
Shots on goal
6
Shots off the target
5
Shots accuracy
54
Penalties won
0
Offsides
0
Denis Orlov
Denis Orlov 19 лет
goals
1
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
79
Total shots
4
Shots on goal
2
Shots off the target
2
Shots accuracy
50
Penalties won
0
Offsides
1
Evgeniy Pshennikov
Evgeniy Pshennikov 19 лет Russia
goals
5
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
289
Total shots
22
Shots on goal
9
Shots off the target
13
Shots accuracy
70
Penalties won
0
Offsides
4
goals
1
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
482
Total shots
9
Shots on goal
4
Shots off the target
5
Shots accuracy
62.5
Penalties won
0
Offsides
4
goals
0
Goals from the penalty
0
goals from inside the box
0
Minutes for goal
59
Total shots
3
Shots on goal
1
Shots off the target
2
Shots accuracy
25
Penalties won
0
Offsides
1
goals
45
Goals from the penalty
2
goals from inside the box
1
Minutes for goal
Total shots
219
Shots on goal
82
Shots off the target
137
Shots accuracy
52
Penalties won
0
Offsides
24
Tackles
450
Won tackles
295
Clearances
0
Blocked attempts
46
Tackles
62
Won tackles
35
Clearances
0
Blocked attempts
4
Dmitriy Bykov
Dmitriy Bykov 18 лет Russia
36