Alexander Kerzhakov visits Gazprom's headquarters in Moscow

Alexander Kerzhakov visits Gazprom's headquarters in Moscow